Profil Abuya Uci Turtusi, Sanad dan Nasabnya

Abuya Uci Turtusi

Abuya Uci Turtusi (kelahiran Tangerang, 1964 - meninggal 2021) adalah seorang ulama dan pendakwah Muslim Indonesia yang berpengaruh dari Banten. Ia adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah Cilongok, menggantikan ayahnya, Abuya Dimyati bin KH Romli, yang meninggal pada awal 2001. Pesantren ini didirikan pada tahun 1957 oleh Abuya Dimyati, seorang ulama berpengaruh di Kabupaten Tangerang.

Nama asli Abuya Uci Turtusi adalah Ahmad Turtusi. Ia dikenal sebagai ulama yang dekat dengan mantan Presiden Indonesia, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan sering menyebut nama Gus Dur dalam ceramah agamanya saat membahas hakikat Islam, serta menceritakan beberapa keistimewaan Gus Dur sebagai seorang Ulama Muslim yang menjadi presiden. Abuya Uci Turtusi juga memiliki hubungan dekat dengan ulama muslim Indonesia lainnya seperti Habib Muhammad Luthfi bin Yahya. Ia juga pernah menjadi guru spiritual untuk Gubernur Banten saat itu, H. Wahidin Halim.

Baca Juga : Profil Biografi Aa Farhan Putra Abuya Uci Turtusi

Abuya Uci Turtusi merupakan ulama kharismatik Banten yang silsilah sanadnya menyambung ke Sunan Gunung Jati hingga Rasulullah SAW.

Berikut ini adalah nasab Abuya KH. Uci Turtusi yang dicatat dan ditelusuri oleh Ratubagus Mogi Aria Tirtayasa, Ketua Robithoh Kesultanan Banten.

Nasab Abuya Uci Turtusi:

 1. Sayyidina Nabi Besar Muhammad SAW
 2. Sayyidah Fathimah Az-Zahra (menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib)
 3. Sayyidina Husain (menikah dengan Syaharbanu Persia)
 4. Imam Ali Zainal Abidin (menikah dengan Fathimah binti Hasan)
 5. Imam Muhammad Al Baqir
 6. Imam Ja’far Shadiq
 7. Imam Ali Al-Uraidhi
 8. Imam Muhammad An-Naqib
 9. Imam Isa al-Rumi al-Basri
 10. Imam Ahmad Al Muhajir
 11. Imam Ubaidillah
 12. Imam Alwi Al-Awwal (Alawiyyin)
 13. Imam Muhammad Maula Shohib As-Sauma’ah
 14. Imam Alwi Ats-Tsani
 15. Imam Ali Kholi’ Qosam
 16. Imam Muhammad Shohib Mirbath
 17. Sayyid Alawi ‘Amm Al-Faqih
 18. Habib Abdul Malik Al-Azhamatkhan
 19. Sayyid Abdullah Azmatkhan / Al-Azhamatkhan
 20. Syaikh Ali Abdul Qodir Kailani
 21. Syaikh Datuk Isa
 22. Syaikh Datuk Ahmad
 23. Syeikh Datuk Kahfi / Sunan Gunung Jati I
 24. Pangeran Panjunan Abdurohman
 25. Pangeran Muhammad Pamalekaran
 26. Pangeran Santri
 27. Prabu Geusan Ulun Sumedang
 28. Pangeran Wiraraja
 29. Raden Aria Wangsakara / Pangeran Surya Ningrat / Pangeran Wiraraja II / Haji Mas Wangsaraja / Raden Kenyep / Raden Aria Tanggeran I
 30. Raden Aria Yudanegara
 31. Raden Tumenggung Kamil Surianegara
 32. Raden Tumenggung Mahmud Yudanegara / Tumenggung Kamil Wiraguna
 33. Raden Kabal
 34. Raden Saif Suradipa
 35. Raden Datasaen / Kamil Natakusuma / Komala
 36. Raden Cimang
 37. Abuya KH. Khaerun
 38. Abuya KH. Romli
 39. Abuya KH. Dimyati
 40. Abuya KH. Uci Turtusi

Abuya Uci Turtusi juga memiliki sanad Thoriqoh yang melacak garis keturunannya hingga ke Rasulullah SAW. Berikut adalah sanad Thoriqoh Abuya Uci Turtusi.

Sanad Thoriqoh Abuya Uci Turtusi

 1. Robbul arbaab wamu’tiqur riqoob Alloh subhanahu wa Ta’ala
 2. Sayyidinaa Jibbriil ‘alaihis salaam
 3. Sayyidinaa manba-ul ‘ilmi wal asroor wa makhzanul fadhli wal anwaar wa maljaa-ul ummati wal abroor wamahbathu jibriila fil-laili wan nahaar wa habiibullahis sattaaril ladzii unzila ‘alaihi afdlolul kutubi wal asfaar Sayyidunaa Muhammadunil mukhtaari shollaoohu ‘alaihi wa ‘alaa aalihi wa ash-haabihil akhyaar
 4. Sayyidinaa ‘Aliy karomalloohu wajhah
 5. Sayyidina Husain rodliyalloohu ‘anhu
 6. Sayyidnaa Ali Zainal ‘Abidin rodliyalloohu ‘anhu
 7. Sayyidinaa Muhammad Baaqir rodliyalloohu ‘anhu
 8. Sayyidinaa Ja’far Shodhiq rodliyalloohu ‘anhu
 9. Sayyidinaa Imam Musa al-Kaadzhim rodliyalloohu ‘anhu
 10. Syekh Abul Hasan ‘Ali bin Musa al-Ridho rodliyalloohu ‘anhu
 11. Syekh Ma’ruuf al-Karkhi rodliyalloohu ‘anhu
 12. Syekh Sirris Saqothi rodliyalloohu ‘anhu
 13. Syekh Abdul Qosim Junaidi al-Baghdadiy rodliyallohu ‘anhu
 14. Syekh Abu Bakar asy-Syibli rodliyalloohu ‘anhu
 15. Syekh Abdul Fadh-li ao ‘Abbdul Waahid at-Tamiimii rodliyalloohu ‘anhu
 16. Syekh Abdul Faroj at-Thurthuusi rodliyalloohu ‘anhu
 17. Syekh Abul Hasan Alii bin Yuusuf al- Qirsyi al Hakaarii rodliyalloohu ‘anhu
 18. Syekh Abuu Sa’iid al Mubarok bin Alii al-Makhzuumii rodliyalloohu ‘anhu
 19. Syekh ‘Abdul Qoodir Al-Jaelani Qoddasalloohu sirrohul Aziz
 20. Syekh ‘Abdul ‘Aziiz rodliyalloohu ‘anhu
 21. Syekh Muhammad Hattaak rodliyalloohu ‘anhu
 22. Syekh Syamsuddin rodliyalloohu ‘anhu
 23. Syekh Syarofudiin rodliyalloohu ‘anhu
 24. Syekh Nuuruddiin rodliyalloohu ‘anhu
 25. Syekh Waliyuddiin rodliyalloohu ‘anhu
 26. Syekh Hisaamuddiin rodliyalloohu ‘anhu
 27. Syekh Yahya rodliyalloohu ‘anhu
 28. Syekh Abuu Bakar rodliyalloohu ‘anhu
 29. Syekh Abdurrohiim rodliyalloohu ‘anhu
 30. Syekh ‘Ustman rodliyalloohu ‘anhu
 31. Syekh ‘Abdul Fattah rodliyalloohu ‘anhu
 32. Syekh Muhammad Murood rodliyalloohu ‘anhu
 33. Syekh Syamsuddiin rodliyalloohu ‘anhu
 34. Syekh Ahmad Khootib Syambaass rodliyalloohu ‘anhu
 35. Syekh Abdul Karim Banten rodliyalloohu ‘anhu
 36. Syekh Asnawi Banten Rodliyalloohu ‘anhu
 37. Syekh Husein Carita-Banten
 38. Syekh Ahmad Dahlan tanjakan rajeg Rodliyalloohu ‘anhu
 39. Syekh Arsyad Tanjakan rajeg rodliyalloohu ‘anhu.
 40. Syekh Abuya Dimyati Cilongok Pasarkemis (Ayah dari Abuya Uci Turtusi)
 41. Syekh Abah Uci Turthusi Cilongok Pasarkemis

Sanad ini berasal langsung dari mulut Abuya Uci Turtusi, sering diucapkan olehnya dalam hadhorotnya, terutama saat "Haul Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani" diadakan di kediamannya, yaitu di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah Cilongok, Pasarkemis, Tangerang. Sanad ini juga sering disebutkan oleh Abuya Uci Turtusi dalam ceramah, pengajian, dan acara lainnya.

Abuya Uci Turtusi adalah ulama Thoriqoh yang memegang banyak Thoriqoh, terutama Qodiriyah dan Naqsabandiyah. Ia kerap mengingatkan agar mencari guru/mursyid yang benar dan ikhlas dalam meniti Thoriqoh, serta tidak mudah percaya pada sanad karena dapat dipalsukan.

Jika terdapat kesalahan dalam pengetikan atau penyusunan, mohon hubungi saya segera melalui kontak yang tertera.

Terima kasih.

Previous Post